Eis
Eiswüste     2009 Inkjet Print 125x62

 

Eis
Eisberg Wasser     2005 Dolerit 39x27x20


Eis
Eisberg Wasser     2005 Dolerit 39x27x20


Eis
Eisberg Wasser     2005 Dolerit 39x27x20


Eis
Eisberg Wasser     2005 Dolerit 39x27x20


Eis
Eisberg Wasser     2005 Dolerit 39x27x20Treibeis     2007 Dolerit 140x33x10


Treibeis
Treibeis     2007 Dolerit 140x33x10


Eis
Eisbär 1     2007 Inkjet Print 84x48


Eis
Eisbär 2     2007 Inkjet Print 84x48


Eis
Eisbär 3     2007 Inkjet Print 84x48

nach oben